kuvassa henkilö pitää käsissään ipad:iä. Kuvan alaosassa rahoittajien logot

Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi

- op, Lukuvuosi 2022-2023, -
Opettaja, tule kehittämään digipedagogista osaamistasi ja samalla tarkastelemaan muuttuneita työympäristöjä hyvinvointia tukevista näkökulmista!

Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi -koulutuksen tavoitteena on vastata etä- ja hybridiopetuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja tukea kehitystyötä opetuskäytänteiden ”uuden normaalin” määrittelyssä. Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin digipedagogisiin ratkaisuihin, malleihin ja työkaluihin, joiden avulla voidaan tukea myös oppimisen taitoja, vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Koulutuskokonaisuuden aikana suunnitellaan ja kokeillaan omaan opetustyöhön soveltuvia menetelmiä, jotka keventävät, eivätkä lisää opettajan työmäärää.

Vuosina 2022-23 toteutettavat koulutukset ovat osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä -hanketta. Koulutuksen voi halutessaan suorittaa kahden opintopisteen kokonaisuutena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Osa 1.: Opetus digitaalisissa ympäristöissä

 • 6.9. klo 14-16 Tervetuloa koulutukseen!
 • Monimuotoiset oppimisympäristöt ja digipedagogiikka
 • Mari Virtanen, Metropolia ja Susanna Kaitera, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 8.9. klo 14.00-16.00 Digipedagogiikan perustaidot opettajan toiminnan tukena
 • Sami Marttinen, Cloudpoint ja Elmeri Seppänen ja Juuso Kojo, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 15.9. klo 14.30-16.00 Työskentelyä oppiaineryhmittäin
 • Kurssin tai opetettavan asian ydinainesanalyysi

Koulutuksen ensimmäisessä osassa kuullaan digipedagogiikan asiantuntijapuheenvuoroja etä- ja hybridiopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyen ajatuksena ”Minkä arjessa oppii, sen etänä taitaa”. Ydinainestyöpajassa työskennellään oman kurssin tai opetettavan asian parissa ja pohditaan sen tärkeimpiä sisältöjä ja kokonaisuuden hierarkiaa: mitä oppijoiden tulee välttämättä hallita ja ymmärtää? Mikä on täydentävää tietoutta ja mikä mahdollisesti erityistietämystä?

Osa 2.: Teknologiset ratkaisut oppimista tukemassa

 • 20.9. klo 14.30-16.00 Pedagogisia näkökulmia etä- ja hybridiopetukseen, työkaluja arviointiin
 • Susanna Kaitera, Elmeri Seppänen ja Juuso Kojo, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 29.9. klo 14.30-16.00 Työskentelyä oppiaineryhmittäin
 • Kurssin tai opetettavan asian pedagoginen käsikirjoitus

Koulutuksen toisessa osassa käsitellään sitä, miten muutokset oppimisympäristöissä vaikuttavat myös pedagogisiin ratkaisuihin. Lisäksi tutustutaan arviointia tukeviin työkaluihin, joita voi hyödyntää paitsi etä- ja hybridiopetuksessa, myös perinteisessä luokkahuoneopetuksessa. Työpajassa jatketaan oman opintokokonaisuuden suunnittelua oppimisprosessin eri vaiheiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden kannalta (pedagoginen käsikirjoitus).

Digivinkkityöpajat

 • Viikot 41-42, maanantaista torstaihin klo 14-16 välillä

Viikkojen 41-42 aikana järjestetään kahdeksan digivinkkityöpajaa maanantai-torstai -iltapäivisin osallistujien valitsemista aiheista. Tervetuloa tutustumaan esimerkiksi video- ja äänitetyökaluihin ja erilaisiin oppimisalustoihin, joille kurssikokonaisuuksia voi rakentaa. Lisäksi esitellään eri oppiaineiden opetusta ja arviointia tukevia digitaalisia työkaluja ja käytänteitä. Työpajojen tarkemmat aiheet esitellään koulutuksen alettua -tule oppimaan uutta sinua kiinnostavista sisällöistä!

Osa 3.: Vuorovaikutus, hyvinvointi ja tunteet muuttuvissa työskentely-ympäristöissä

 • 1.11. klo 15-16 Itsesäätöinen oppiminen ja sen tukeminen
 • Jonna Malmberg ja Sara Ahola, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 8.11. klo 14.00-15.30 Oman jaksamisen tukeminen muuttuvassa työympäristössä

 • Iida Mäkikallio, Filosofian Akatemia
   

 • 14.11. klo 15.00-16.00 Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen 
 • Essi Vuopala, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
   
 • 17.11. klo 14.30-16.00 Työskentelyä oppiaineryhmittäin
 • Vuorovaikutusta tukevat tehtävät ja aktiviteetit

Koulutuksen kolmannessa osassa teemoina ovat vuorovaikutus, hyvinvointi ja tunteet paitsi opettajan, myös oppijan näkökulmista. Lisäksi käsitellään yhteisöllisiä oppimis- ja työskentelytapoja, joiden avulla oppijoita voidaan aktivoida. Työpajassa syvennetään oman kurssin tai opintojakson suunnitelmaa kiinnittämällä huomiota vuorovaikutukseen ja sen tukemiseen.

Osa 4.: Katsaus tulevaisuuteen

 • 28.11. klo 14.00-16.00 Koulutuksen yhteenveto ja katsaus tulevaisuuteen
 • Nopea vuosikymmen, työ vedenjakajalla
 • Ilkka Halava, Primefrontier ja Susanna Kaitera ja Outi Rinta-Homi, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

Marraskuun lopussa kootaan yhteen koulutuskokonaisuuden teemoja ja reflektoidaan opittua. Lisäksi tulevaisuustutkija Ilkka Halava herättelee pohtimaan teemaa ”Huomisen haasteista et selviä eilisen resepteillä”.
 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Kasvatusalat

Oppiaine

2505 Kasvatustiede

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Projektipäällikkö, kasvatustieteiden tiedekunta
Susanna Kaitera (susanna.kaitera@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 2.9.2022