Digitaalinen kuvankäsittely

5 op, Lukuvuosi 2020-2021, 521467A

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
Tekniikan alat

Oppiaine

4307 Tietotekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

75,00 €

Kenelle

Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat. Opintojakso on tietotekniikan tutkinto-ohjelman opintoja.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin perusmenetelmien teoreettisen perustan ja tärkeimmät sovelluskohteet, - osaa soveltaa kurssilla opetettuja paikka- ja taajuustason sekä aallokepohjaisia kuvankäsittelymenetelmiä käytännön ongelmiin kuvan korostuksessa, entistämisessä, kompressoinnissa ja segmentoinnissa.

Sisältö

JohdantoDigitaalisen kuvan perusteetIntensiteettimuunnokset ja spatiaalinen suodatusKuvankäsittely taajuustasossaKuvan entistäminenVärikuvien käsittelyAallokkeet ja moniskaalakäsittelyKuvan pakkaaminenMorfologinen kuvankäsittelyKuvan segmentointi

Toteutustavat

Luentoja 24 h, laskuharjoituksia 14 h sekä kuvankäsittelymenetelmien käytännön toteutukseen perehdyttävät kotitehtävät noin 30 h, loput itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja

Kurssi on Moodlessa: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=6840 Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin avoimen yliopiston verkkosivuston kautta

Esitietovaatimukset

521141P Ohjelmoinnin alkeet tai vastaavat Python ohjelmointitaidot.

Yhteydet muihin opintoihin

Ei ole.

Oppimateriaali

Gonzalez, R.C., Woods, R.E.: Digital Image Processing, Third Edition, Prentice-Hall, 2008, luvut 1-10. Luento- ja harjoitusmonisteet.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan loppukokeella ja hyväksytysti suoritetuilla kotitehtävillä. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja

Janne Heikkilä

Arviointiasteikko

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

Työelämäyhteistyö

Ei ole.

Opetuksen aika ja paikka

Opinnot toteutetaan perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena (POIA -opinnot) periodilla 4 (15.3.-9.5.2021).Tarkista aika ja tilatiedot WebOodista

Muuta huomioitavaa

Opinnot toteutetaan perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena (POIA -opinnot) periodilla 4 (15.3.-9.5.2021).
Tarkista aika ja tilatiedot WebOodista

Järjestämistapa

Lähiopetus.

Opinto-ohjaus

Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021