Digitaaliset ihmistieteet (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2020-2021, ayA100017

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

0

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.

Hinta

15 €/opintopiste

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy

Koulutuksen kuvaus

Sisältö

Opinnot avaavat näkökulmia mm. digitaalisen kulttuuriperinnön, muuttuvan media- ja viestintätutkimuksen, kieliteknologian, humanistisen teknologiatutkimuksen, digitaalisen historiantutkimuksen sekä virtuaalisten kulttuurien tutkimukseen.

Perehdytään keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin, sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn.

Lisätietoja

Opiskelija voi koota opinnoista 25 op kokonaisuuden suorittamalla Erikoistumisopinnot-jakson 10 op:n laajuisena, ks. tarkemmin opintojakson kuvaus. Opintojakso Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden (HIKUVIE) tutkinto-ohjelmaan (Arkeologia, Informaatiotutkimus, Historia, Kulttuuriantropologia, Saamelainen kulttuuri, Tieteiden ja aatteiden historia).

Opetuksen aika ja paikka

Oulun yliopiston Moodle: https://moodle.oulu.fi/

Muuta huomioitavaa

Opintoja voi suorittaa 20-25 op, ks. tarkemmin Erikoistumisopinnot 5-10 op. Ilmoittautuminen ko. opintojakson sivulla. Tutustu Orientaatio avoimeen yliopistoon -itseopiskelupakettiin.

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021