Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2020-2021, ay708204P

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

0

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittaudu

Kenelle

Avoimen yliopiston opiskelijat, soveltuu myös lukiolaisille.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee digitaalisen kulttuuriperinnön erityispiirteitä, osaa hyödyntää digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyviä aineistoja opinnäytetöissään ja tuntee näihin aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset.

Sisältö

Digitalisaatio on luonut uudenlaiset tavan olla vuorovaikutuksessa kulttuuriperintöön. Ihmiset jakavat kuvia kulttuuriperintökohteista Instagramissa, kokevat menneisyyttä pelien ja lisätyn todellisuuden kautta ja käsittelevät kulttuuriperintöön liittyviä muistojaan digitaalisissa yhteisöissä. Verkkokurssin aikana opiskelija perehtyy siihen, kuinka digitalisaatio on muuttanut kulttuuriperinnön käsitettä ja ihmisten tapoja käyttää kulttuuriperintöä. Aihetta lähestytään sekä luentojen kautta että tutustumalla erilaisiin verkosta löytyviin aineistoihin, esimerkiksi sosiaalisen median, pelien tai muistiorganisaatioiden aineistojen sisältöihin.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Lisätietoja

2 op suorituksen voi sisällyttää 708200P Digitaaliset kulttuurit – Digital Cultures 5 op -opintojaksoon, jolloin puuttuvat 3 op tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen verkkokeskusteluun ja aineistotehtävät.

Opettaja

Ritva Kylli

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Muuta huomioitavaa

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaan 1.9.2020 - 31.7.2021 välisenä aikana. Tutustu myös Orientaatio avoimeen yliopistoon -itseopiskelupakettiin.

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021