Etätyön johtaminen (TÄYD KOUL)

3 op, Lukuvuosi 2020-2021, 930550

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Osallistujamäärää ei ole rajoitettu

Hinta

345€ + alv. 24%

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmottaudu

Kenelle

Kurssi on suunnattu projektipäälliköille, tiiminvetäjille, esimiehille, yrittäjille ja kaikille henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa etäjohtamistaan ja syventää ymmärrystään etätyön ominaispiirteistä.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija: - oppii hallitsemaan etätyöhön liittyviä riskejä ja etätyön vaatimuksia. - tunnistaa oman työn johtamisen kannalta keskeiset tekijät etätyössä ja osaa johtaa niitä valittuun suuntaan. - tunnistaa etätyön hyödyt ja riskit - ymmärtää miten luottamus vaikuttaa ihmisten välisissä suhteissa.

Sisältö

Kurssin sisältö perustuu viestinnän ja tietojohtamisen kirjallisuuteen ja sisältää käytännöllisiä esimerkkejä yrityksistä. Kurssi on mahdollista suorittaa pelkästään Moodlen verkkomateriaalin pohjalta, mutta kurssilla tarjotaan vinkkejä kiinnostavaan kirjallisuuteen ja alan lehtiin. Etätyön johtamisessa tärkeitä ovat luottamuksen kulttuurin rakentaminen, työpaikan konkreettisten työn sujuvuutta koskevien toimintamallien luominen sekä työyhteisön virallisesta ja epävirallisesta viestinnästä huolehtiminen. Näihin asioihin perehdytään luentovideoiden, tekstiartikkelien, case -esimerkkien sekä podcastien avulla.

Toteutustavat

Opiskelu sisältää itsenäistä opiskelua 53 h ja lisäksi tehdään 26,5 h tunnin laajuinen projektityö, joka arvioidaan.

Esitietovaatimukset

Kurssi ei edellytä aikaisempia korkeakouluopintoja.

Yhteydet muihin opintoihin

-

Oppimateriaali

Kurssi perustuu Moodle -oppimisympäristöön rakennettuun materiaaliin, joka perustuu väitöskirjaan sekä muuhun ajankohtaiseen opettajan määrittelemään materiaaliin. Lohikoski, P. (2016) Information processing in global virtual NPD projects. Väitöskirja. Acta Universitatis Ouluensin. University of Oulu Graduate School, Faculty of Technology sekä muuhun alan kirjallisuuteen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla suoritetaan etäjohtamisen projektityö, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opettaja

Päivi Lohikoski

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään projektityö oppijan oman organisaation tarpeisiin.

Järjestämistapa

Opetus toteutetaan Moodlessa yksilöopintoina jatkuvalla haulla. Kurssi on mahdollista suorittaa omassa tahdissa 6 kk:n aikana aloituksesta.
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021