Tämä koulutus on arkistoitu eikä siihen voi enää ilmoittautua.

Siirry ajankohtaiseen koulutustarjontaan

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 79 op 2019-2022 OULU

79 op, Lukuvuosi 2019-2020, -
Koulutuksen tavoitteena on oppia viemään itsenäisesti läpi yksilöpsykoterapeuttinen hoitoprosessi soveltaen integratiivisen psykoterapian periaatteita ja työtapaa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

-

Koulutuksen tiedot

Koulutuksen hakuaika on päättynyt, koulutuksen toteutusajankohta on kevät 2019 - syksy 2022.

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Integratiivinen yksilöpsykoterapia perustuu näkökulmaan psykoterapeuttisesta hoidosta, jossa keskitytään eri psykoterapiasuuntauksille yhteisiin tutkitusti muutosta tuottaviin tekijöihin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti psykoterapeuttisen vuorovaikutussuhteen, muutosmekanismien ja tehokkaiden tekniikoiden sekä psykoterapeutin oman toiminnan ja ominaisuuksien merkitys psykoterapeuttisen muutoksen edistämisessä. Koulutuksen tavoitteena on oppia viemään itsenäisesti läpi yksilöpsykoterapeuttinen hoitoprosessi soveltaen integratiivisen psykoterapian periaatteita ja työtapaa. Koulutettava oppii tuntemaan eri psykoterapiasuuntausten keskeisiä teoreettisia selitysmalleja ja työtapoja sekä hahmottamaan eri psykoterapiamenetelmille yhteiset muutosta tutkitusti tuottavat tekijät. Hän osaa soveltaa näihin eri teoreettisiin selitysmalleihin sekä tutkimuksen perusteella yhteisiin tekijöihin perustuvia työtapoja että tekniikoita huomioiden joustavasti kyseessä olevan potilaan tarpeet.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva pohjakoulutus, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä asiakastyötä koulutuksen aikana.
Pohjakoulutuksen tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja parihaastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 79 op ja siihen kuuluu lähiopetusta, ryhmätyönohjausta, omaa koulutusterapiaa (yksilöpsykoterapia), asiakastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Koulutus alkaa keväällä 2019.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2019-2020

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Suunnittelija Kristiina Simojoki
p. 0294 487 339
kristiina.simojoki(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 2.9.2022