Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, ay724853A

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Kurssilla tarkastellaan jakelukanavien rakenteellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä ja toimintamalleja. Tutustutaan logistisiin toimintoihin, kanavajäsenten rooleihin ja tehtäviin sekä kaupan toimintamalleihin (esim. franchising, osuuskunnat, e-kauppa, monikanavainen jakelu). Jakelukanavien toimintojen vuorovaikutuksia ja suunnittelutehtäviä tarkastellaan myös havainnollistavien laskennallisten esimerkkien avulla.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6359 Digitaalinen kauppa

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Osallistujamäärä rajoitettu (maks. 20 avoimen yliopiston opiskelijaa).

Viimeksi päivitetty: 14.9.2022