Johdatus erityiskasvatuksen perusteisiin (AVOIN YO)

2 op, Lukuvuosi 2021-2022, ay402100P

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Inkluusion ja erityiskasvatuksen keskeiset käsitteet. Yleisen, tehostetun, erityisen tuen määrittäminen.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Kasvatusalat

Oppiaine

2551 Erityispedagogiikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

20

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022