Johdatus luovaan kerrontaan (AVOIN YO)

10 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay687191P
Tällä luovan kerronnan johdantokurssilla tutustutaan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

150 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Johdanto tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä käytännön harjoitusten kautta luovan kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi perusjaksossa tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1107 Kirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 4.11.2022