Kansainvälinen yritysviestintä, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2020-2021, ayA118001

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1180 Kansainvälinen yritysviestintä

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

375 €

Koulutuksen kuvaus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja -taidot organisaatioviestinnästä ja yrityskulttuureista, ja hän osaa viestinnässä ottaa huomioon myös eri kansalliskulttuurit.

Sisältö

Kansainvälinen yritysviestintä kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita organisaatioiden viestinnästä, teknisestä viestinnästä ja markkinoinnista kotimaassa ja kansainvälisesti. Opintokokonaisuudessa painotetaan yhtäältä konkreettista viestintävälineiden hallintaa työelämän vaatimusten mukaisesti, toisaalta korostetaan eri kulttuuripiirien vaikutusta viestinnän sisältöön ja muotoon. Opintokokonaisuus tukee kieliaineissa tarjottavaa organisaatioviestinnän opetusta.

Opettaja

Satu Selkälä

Muuta huomioitavaa

Tutustu Orientaatio avoimeen yliopistoon -itseopiskelupakettiin.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021