Kansainvälinen yritysviestintä, perusopinnot (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2021-2022, ayA118001

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

375 €

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Kansainvälisen yritysviestinnän sivuainekokonaisuus 25 op antaa perustiedot organisaatioiden viestintään kuuluvista eri osa-alueista. Markkinointiviestintään, tekniseen viestintään, palvelumuotoiluun ja graafisen suunnittelun perusteisiin keskittyvät kurssit antavat kukin myös lyhyen katsauksen siitä, miten eri kulttuurit tulisi ottaa huomioon kyseisissä viestintätavoissa. Tämän lisäksi kokonaisuuteen kuuluu oma opintojaksonsa kulttuuri(piiri)en erityispiirteistä.

Kansainvälinen yritysviestintä kuuluu kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita organisaatioiden viestinnästä, teknisestä viestinnästä ja markkinoinnista kotimaassa ja kansainvälisesti. Opintokokonaisuudessa painotetaan yhtäältä konkreettista viestintävälineiden hallintaa työelämän vaatimusten mukaisesti, toisaalta korostetaan eri kulttuuripiirien vaikutusta viestinnän sisältöön ja muotoon. Opintokokonaisuus tukee kieliaineissa tarjottavaa organisaatioviestinnän opetusta.

Perusopinnot, 25 op:

- ay693395P Markkinointiviestintä 5 op
- ay693396P Palvelumuotoilu 5 op
- ay693397P Tekninen viestintä 5 op
- ay693398P Kulttuurit ja organisaatiot 5 op
- ay694000P Graafisen suunnittelun perusteet 5 op

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1180 Kansainvälinen yritysviestintä

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

Osallistujamäärä rajoitettu

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022