Kurkistus ICT-alaan (AVOIN YLIOPISTO)

2 op, Kesä 2021, ay521006P

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka

Oppiaine

4306 Sähkötekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

0 €

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittaudu

Kenelle

Lukio-opiskelijat ja muut avoimen yliopiston opiskelijat sekä muut Oulun yliopiston opiskelijat.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee keskeiset ICT:n rakennuspalikat ja oppii hyödyntämään suunnitteluohjelmistoja elektroniikan ja ohjelmistojen toteutuksissa.

Sisältö

Tieto- ja viestintäteknologia (Information and communication technology, ICT) vaikuttaa yhteiskuntaamme laajalti ja monelta eri kantilta. Kurssin aikana tutustutaan ICT:n eri aloihin ja opetellaan miten laitteita, järjestelmiä ja ohjelmistoja toteutetaan. Kurssilla on mahdollisuus käydä tutustumassa ja rakentaa itse laitteita Oulun yliopiston FabLab :ssa, tai kurssin voi suorittaa täysin verkossa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, sekä verkko-oppimateriaaleista. Lisäksi on mahdollisuus vierailuun FabLabissa, vierailu korvaa osan verkkotehtävistä.

Lisätietoja

2 op suorituksen voi sisällyttää tutkinto-opintojen pakollisiin orientaatio-opintoihin Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan, Tietotekniikan tai Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmissa. Loppuosa orientaatio-opintojen kursseista tehdään erikseen sovittavalla tavalla. Kurkistus ICT-alaan, 2 op - kurssin voi sisällyttää lukio-opintoihin.

Esitietovaatimukset

-

Yhteydet muihin opintoihin

-

Oppimateriaali

Verkko-oppimateriaalit

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Verkkopohjaisten tehtävien suorittaminen Oulun yliopiston Moodle - verkko-opiskeluympäristössä, vierailu Fab Labiin korvaa osan verkkotehtävistä.

Opettaja

FM Fanny Vainionpää, TkT Antti Mäntyniemi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Työelämäyhteistyö

-

Muuta huomioitavaa

Opintojakso on jatkuvan ilmoittautumisen kurssi, eli voit ilmoittautua opinnoille milloin vaan.

Järjestämistapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, sekä verkko-oppimateriaaleista. Lisäksi on mahdollisuus vierailuun FabLabissa, vierailu korvaa osan verkkotehtävistä.

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021