Lasten- ja nuorten traumapsykoterapeuttikoulutus 2022-2026 Oulu

77 op, Lukuvuosi 2021-2022, A700217

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

20 000 €. Lisäksi EMDR I -koulutus 1200 € + alv, ulkomaisen kouluttajan 2pv:n seminaari 450 € + alv sekä yksilöpsykoterapia vähintään 60 tuntia.

Koulutuksen tiedot

Mitä

Oulun yliopisto järjestää lasten ja nuorten traumapsykoterapeuttikoulutuksen Oulussa 2022 – 2026. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä traumapsykoterapeuttina sekä akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden potilaiden (painopiste lapset ja nuoret) kanssa hoidon eri vaiheissa. Koulutus antaa valmiudet tunnistaa, arvioida ja hoitaa traumaperäisistä ja dissosiatiivisista oireista kärsiviä yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä vaiheorientoituneella hoitomallilla. Lisäksi koulutettavat oppivat soveltamaan erilaisia traumapsykoterapeuttisia menetelmiä hoidon eri vaiheissa. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on traumatisoineille lapsille ja nuorille annettava yksilöpsykoterapia. Koulutukseen valittavilta edellytetään mielenterveystyön tai sen kaltaisen työn työkokemusta lasten ja/tai nuorten parissa.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus lasten ja/tai nuorten parissa tehdyssä mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä lasten ja nuorten parissa koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteesta: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutus alkaa syyskuussa 2022 ja koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella. Hakuaikaa on jatkettu 27.3.2022 klo 23.59 saakka. Ryhmähaastattelut pidetään toukokuussa 2022. Haastatteluun kutsuttu hakija osallistuu haastatteluun vain yhtenä päivänä. Haastattelun kesto on 45 minuuttia. Koulutuksen ilmoitetut aloitus ja lopetuspäivät ovat suuntaa antavia. Syksyn 2022 koulutuspäivät ovat 19.-20.9., 20.-21.10.,  24.-25.11.,  ja 15.-16.12.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Marko Punkanen (marko@nyanssi.net)
Viimeksi päivitetty: 22.9.2022