a woman talking to colleagues in a meeting

Liiketoimintaympäristön poikkeustilanteisiin varautuminen

- op, Lukuvuosi 2022-2023, -
Pandemia ja Ukrainan sota ovat osoittaneet, kuinka vaikea liiketoimintaympäristön muutoksia on ennakoida. Yllättävissä muutostilanteissa poikkeusajan johtajuus korostuu. Riskienhallinta, ennakointi ja datan hyödyntäminen auttavat yritystä varautumaan kriiseihin, kehittämään joustavuutta ja nopeutta toipua kriiseistä.

Tervetuloa vahvistamaan omaa osaamistasi Oulun yliopiston järjestämään täydennyskoulutussarjaan! Koulutus on jatkoa syksyllä 2022 toteutettuun Johtajuus poikkeustilanteissa -koulutukseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

De-minimis tuen alainen koulutus

Koulutuksen tiedot

Koulutus kehittää valmiuksia varautua liiketoimintaympäristön muutoksiin, sopeutua ja toipua häiriötilanteista. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. riskienhallinta, kriisi-indikaattoreiden tunnistaminen, tulevaisuuden muutosten ennakointi, tiedon hyödyntäminen ennustamisessa, tekoälyn hyödyntäminen riskienhallinnassa.

Koulutuksen toteuttavat kokeneet liiketoiminnan kehittämisen erityisosaajat BBI Group Oystä ja tekoälyn asiantuntijat Oulun yliopistosta.

Koulutusmoduulit toteutetaan etä- / lähiopetuksena. Ilmoittautuminen koulutusmoduleihin 2 viikkoa ennen tilaisuutta.

Moduuli 1: Kriiseihin varautuminen

 • 6.2.2023 klo. 13-16:00
 • Ilmoittautumisaika: 12.12.22 - 23.1.2023
 • Kouluttaja: Jari Noppa ja Satu Koskinen, BBI Group Oy

Liiketoiminnan joustavuuden ja toipumiskyvyn kehittäminen auttavat yritystä varautumaan kriiseihin.

 • Hallituksen ja toimitusjohtajan roolit.
 • Toimintaympäristön analysointi strategiassa.
 • Toimivan strategian luominen ja mahdollisten kriisi-indikaattoreiden tunnistaminen.
 • Riskienhallinta.
 • Resilienssi.

Moduuli 2: Valmiudet tekoälyn hyödyntämiseen

 • 13.3.2023 klo. 9-12:00
 • Ilmoittautumisaika: 12.12.22 - 27.2.2023
 • Kouluttajat: Oulun yliopisto
 • Tekoälyratkaisut: millaista osaamista vaaditaan?

 • Tietojärjestelmien integrointi.

 • Mitkä ovat tietojärjestelmävaatimukset?

Moduuli 3: Uusien liiketoimintamallien aiheuttamat riskit ja mahdollisuudet

 • 27.3.2023 klo. 13-16:00
 • Ilmoittautumisaika: 12.12.22 - 13.3.2023
 • Kouluttajat: Jari Noppa ja Satu Koskinen, BBI Group Oy

Ekosysteemeihin, alustatalouteen, kumppanuuksiin, alliansseihin ja verkostoihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

 • Liiketoimintamalleihin vaikuttavat megatrendit.

 • Riskit ja mahdollisuudet SWOT.

 • Sidosryhmäanalyysi.

 • Erilaisten riskien luokittelu.

 • Hallittu riskinotto voi olla mahdollisuus – miten haetaan balanssi?

Moduuli 4: Tulevaisuuden muutosten ennakointi

 • 24.4.2023 klo. 13-16:00
 • Ilmoittautumisaika: 12.12.22 - 10.4.2023
 • Kouluttajat: Jari Noppa ja Satu Koskinen, BBI Group Oy

Kyky havaita toimintaympäristön muutoksia, ymmärtää globaalien mega-trendien vaikutukset, uhkat ja mahdollisuudet liiketoiminnassa turvaavat yrityksen olemassaolon tulevaisuudessa.

 • Tiedolla johtaminen strategisena menestystekijänä.

 • Tiedon hyödyntäminen ennustamisessa.

 • Strategisten mittareiden luominen ja seuranta.

 • Datasta tietoa, tiedosta ymmärrystä, ymmärryksestä liiketoimintapäätöksiä.

 • Historiatiedon raportoinnista ennustavaan analytiikkaan.

Moduuli 5: Tekoälyn mahdollisuudet riskienhallinnassa

 • 15.5.2023 klo. 9-12:00
 • Ilmoittautumisaika: 12.12.22 - 1.5.2023
 • Kouluttajat: Satu Tamminen ja Lauri Tuovinen, Oulun yliopisto

Tietojärjestelmien kehityskohteiden tunnistaminen AI:n hyödyntämisen mahdollistamiseksi.

 • Mihin yrityksen tarpeisiin AI on ratkaisu?
 • Käytettävissä olevan datan hyödyntämisen edellytykset.

 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
Tekniikan alat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online
Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Pohjois Pohjanmaan mikro ja PK yritykset.
Yrityksen johto, HSEQ asiantuntijat sekä kehitystehtävissä toimivat henkilöt.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutusmoduleihin 2 viikkoa ennen tilaisuutta.

Tero Sotamaa
tero.sotamaa@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 17.1.2023