Luokat 7-9: Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen

15 op, Lukuvuosi 2021-2022, -

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Kasvatusalat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

30 - Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi on täynnä.

Hinta

Osallistujalle ilmainen

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työssäoleville matematiikan aineenopettajille ja erityisopettajille.

Koulutuksen kuvaus

Sisältö

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • rakentaa opettajan ymmärrystä matemaattisen osaamisen kehittymisestä esiopetuksesta toiselle asteelle,
 • keskittyä menetelmiin, joilla kehitetään oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua,
 • antaa osallistujille välineitä, joilla pystytään tukemaan oppilaiden matemaattisten ajattelun taitojen kehittymistä ja
 • tuoda lisää konkreettisuutta ja toiminnallisuutta matematiikkaan.

Mitä ja miten

Kurssilla hyödynnetään Moodle-ympäristöä sekä muita verkon yhteisöllisiä välineitä ja palveluja. Koulutukset koostuvat jaksoista, jotka sisältävät verkkovideoluentoja, vuorovaikutteista ja ohjattua verkkotyöskentelyä sekä osallistujien työhön sidottuja soveltavia tehtäviä. Osallistujia ohjataan verkossa koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen tarkemmat aikataulut vahvistuvat toukokuussa 2020.

Yleiskatsaus matematiikan opetukseen, 3 op (to 9.9. - ke 29.9.2021, 3 viikkoa)

 • Yleiskatsaus matematiikan oppimisen ja opetuksen tilanteeseen
 • Matemaattisen osaamisen rakentuminen
 • Motivaatiotekijät
 • Kielitietoisuus matematiikassa
 • Matematiikan oppimisvaikeudet

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen luokilla 7-9, 6 op (to 30.9. - ke 1.12.2021, 9 viikkoa)

 • Lukujen j alaskujen kertaus (2 op): Opit luomaan lukujen ja laskutoimitusten jatkumon alakoulusta yläkouluun
 • Yläkoulun uusia aiheita (2 op): Opettelet uusia näkökulmia muutamien yläkoulun sisältöalueiden opettamiseen toimintameriaalien avulla.
 • Ongelmanratkaisu ja algoritminen ajattelu (2 op): Tutustut ongelmanratkaisuun ja algoritmiseen ajatteluun työskentelyn taitojen loogisten palojen avulla.

Vapaavalintaiset opinnot, 6 op (to 13.1. - ke 2.3.2022, 6 viikkoa)

Osallistuja valitsee kolme 2 op:n laajuista teemaa seuraavista:

Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt, 2 op
Kamerakynä menetelmänä matematiikan opetuksessa, 2 op
Matematiikka lukiossa ja ammatillisella toisella asteella, 2 op
Matematiikan oppiminen varhaiskasvatuksessa, 2 op

Lisäksi on mahdollista valita 2 op:n kokonaisuuksia esi- ja alkuopetuksen ja vuosiluokkien 3-6 koulutussisällöistä.

Suoritusten viimeistely ja loppupalaute (to 3.3. - su 6.3.2022)

Lue lisää esi- ja alkuopetuksen ja vuosiluokkien 3-6 koulutussisällöistä:

Konkretiaa ja vaikuttavuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikaan (15 op) -online
Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen luokilla 3-6 (15 op) -online

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Materiaaleihin perehtyminen, omaan työhön sovellettavat kurssitehtävät, verkkokeskustelut

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opetuksen aika ja paikka

Koulutuksessa ei ole lähiopetuspäiviä. Opiskelujaksoja opiskellaan ryhmän kanssa samaan tahtiin, mutta koulutus ei vaadi tiettyyn kellonaikaan opiskelua.

Järjestämistapa

Koulutuksessa ei ole lähiopetuspäiviä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Teija Mikkilä p. 050 56 59 251 sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.6.2021