Markkinoinnin perusteet (AVOIN YO)

5 op, Kesä 2023, ay724106P

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta mm. seuraavien teemojen kautta:

1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, mm. arvonluonti asiakkuuksissa sekä markkinointi erilaisissa toimintaympäristöissä,
2) markkinoinnin strategisia työkaluja ja viimeisimpiä ilmiöitä, mm. palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen,
3) kuluttajakäyttäytymisen perusteita,
4) markkinointi ja kestävä kehitys,
5) B-to-B markkinointi ja myyntityö,
6) moderni markkinointiviestintä ja digitaalinen markkinointi ja
7) jakelukanavat sekä verkostot.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2023

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6313 Markkinointi

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 26.1.2023