Kuvituskuva

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus (AVOIN YO)

30 op, Lukuvuosi 2021-2022, ayA635802

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Opintokokonaisuus 375 €/25 op tai opintojakso 75 €/5 op. Mikäli haluat suorittaa 30 op:n kokonaisuuden, hinta on 450 €.

Koulutuksen tiedot

Vahva yrittäjäkokemus ja -osaaminen yhdistyy tutkittuun tietoon näillä kiinnostavilla ja hyödyllisillä yrittäjyyden verkkokursseilla. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa yritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen yritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen. Voit suorittaa koko 30 op:n kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja haluamassasi järjestyksessä. Kokonaisuus alkaa seuraavan kerran elokuussa 2022, mutta voit aloittaa opinnot myös kevään kursseilta. Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op koostuu seuraavista opintojaksoista:

Tarjolla lukuvuonna 2021-2022

- ay724840P Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op
- ay724845P Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op
- ay724847P Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä 5 op
- ay724841P Mikroyritysten ketterä johtaminen 5 op
- ay724846P Mikroyritysten kasvunhallinta ja verkostot 5 op
- ay724844P Osaaminen ja tuottavuus mikroyrityksissä 5 op

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 op:n laajuisena. Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta vaihtoehtoisesta jaksosta. Mikäli suoritat kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, ilmoittaudu kuudennelle jaksolle erikseen.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Lisätietoja

Päivi Lohikoski, FT, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin koulutuspäällikkö
paivi.lohikoski@oulu.fi, +358 50 4769677

Viimeksi päivitetty: 19.4.2022