Mikroyrittäjyyden perusteet (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2020-2021, ay724840P
Tämä verkkokurssi antaa tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia esimerkkejä mikroyritysten liiketoiminnasta.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssilla käsitellään mikroyritysten johtamisen ja kasvun erityispiirteitä sekä niiden taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista merkitystä. Mikroyrityksen kestävä johtaminen ja uudistuminen. Talouden hallinnan perusteet ja keskeiset tunnusluvut. Hinnoittelun perusteet. Johdatus alustatalouteen. Mikroyrittäjän osaamisten, työkyvyn ja tuottavuuden yhteys sekä terveyden edistämisen suositukset pienille yrityksille. Mikroyrityksen liiketoimintasuunnitelman keskeiset osa-alueet. Kurssi antaa tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvia esimerkkejä mikroyritysten liiketoiminnasta.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei ennakkovaatimuksia.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 24.9.2021