Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, ay724845P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssilla tutustutaan tutkimusesimerkein erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja eri toimialoilla toimivien mikroyritysten kasvun ja johtamisen erityispiirteisiin. Lisäksi saadaan kokonaiskuva moniulotteisesta ja jatkuvassa muutoksessa olevasta mikroyritysten toimintaympäristöstä, sekä miten nämä tulisi huomioida mikroyrityksen toiminnan toteutuksessa ja kehittämisessä. Lisäksi tutustutaan globaaleihin megatrendeihin ja muutoksiin, ja siihen miten näitä voidaan ennakoida ja niihin varautua. Kurssilla käsitellään myös mikroyritysten yhteiskunnallista merkitystä sekä vastuuta.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.10.2021