Mikroyritysten kasvun hallinta ja verkostot (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2020-2021, ay724843P
Tämä verkkokurssi tarjoaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja mikroyrityksen kasvunhallinnan ja verkostoitumisen ymmärtämiseen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja mikroyrityksen kasvunhallinnan ja verkostoitumisen ymmärtämiseen. Se antaa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta. Opintojaksolla käydään läpi kasvunhallintaa myös taloudellisen hallinnan näkökulmasta. Lisäksi verkostoitumisen peruskäsitteet ja teoriat mikroyrittäjyyden näkökulmasta kuuluvat sisältöön.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 16.9.2021