Mies ja vieressä fläppitaululla kaavio

Mikroyritysten kasvunhallinta ja verkostot (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2021-2022, ay724846P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja mikroyrityksen kasvunhallinnan ja verkostoitumisen ymmärtämiseen. Se antaa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta. Opintojaksolla käydään läpi kasvunhallintaa sen eri osa-alueiden mm. talouden johtamisen näkökulmasta. Lisäksi verkostoitumisen peruskäsitteet ja teoriat mikroyrittäjyyden näkökulmasta kuuluvat sisältöön.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2021-2022

Koulutusala

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 8.4.2022