Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen (AVOIN YO)

15 op, Lukuvuosi 2020-2021, ay687193P

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1107 Kirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.

Hinta

225 €

Kenelle

Opintojakso on suunnattu sekä Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Koulutuksen kuvaus

This course is part of a study module:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: · tuntee pelisuunnittelun ja -käsikirjoittamisen keskeiset keinot ja työkalut sekä osaa soveltaa niitä omaan pelisuunniteluunsa. · tunnistaa pelien eri lajityyppejä hahmottaa niiden merkityksen suunnittelussa · osaa analysoida pelejä eri näkökulmista · osaa antaa rakentavaa palautetta muiden peleistä niiden eri suunnitteluvaiheissa · osaa hyödyntää omasta pelisuunnittelustaan saamaansa palautetta · osaa tarkastella omaa pelisuunnitteluaan kriittisesti ja kehittää sitä

Sisältö

Pelin suunnittelu, kirjoittaminen, analysointi ja kehittäminen.

Toteutustavat

Luento- ja ryhmätyöskentely 32 h, verkkotyöskentely ja itsenäinen työskentely 373 h

Esitietovaatimukset

Johdatus luovaan kerrontaan -kurssin suorittamista suositellaan ennen opintojaksolle ilmoittautumista, ja sen suorittaneet opiskelijat ovat etusijalla valinnassa opintojaksoon.

Oppimateriaali

Oppimateriaali annetaan luennoilla ja Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, toteuttamalla pelisuunnitteluprojekti ja antamalla palautetta toisten opiskelijoiden projekteista. Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia.

Arviointiasteikko

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään sanallista arviota hyväksytty tai hylätty.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla järjestetään pelisuunnittelijoiden ja/tai muiden pelialan ammattilaisten vierailuluentoja.

Muuta huomioitavaa

Toteutus syksyllä 2021.

Järjestämistapa

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja siinä käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021