none

Pohjarakenteiden suunnittelu

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 485308S
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää Suomessa käytettävät paalutyypit, niiden toimintatavat sekä geoteknisen kestävyyden määritysperiaatteet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot
Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Eurokoodit. Kaivannot ja kaivantojen tuenta. Tuetut kaivannot. Tukiseinien tukirakenteet. Teräsrakenteiset tukiseinät. Paalut ja paaluperustukset. Mallintaminen (geotekniikka). Geopolymeerit.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

4393 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

485301A Geotekniikan perusteet, 485302A Pohjarakentaminen, 485303A Maamekaniikka, 485102A Rakennesuunnittelun perusteet

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022