Projektinhallinta (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2020-2021, ay555285A

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

6310 Tuotantotalous

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

75,00 €

Koulutuksen kuvaus

This course is part of a study module:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptitpystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksipystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksiatunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävätymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimuksetosaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö

Johdanto projektihallintoon - projektien ja projektityön luonneProjektin elinkaariProjektin myynti ja markkinointiProjektin tavoitteiden hallintaProjektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallintaProjektin kustannusten hallintaProjektin sidosryhmien hallintaProjektin riskienhallintaProjektin aikataulun ja riippuvuuksien hallintaTuloksen arvon laskenta - earned value calculationErilaisten (ketterä, integroitu projektitoteutus) projektien hallintaProjektit liiketoimintana

Oppimateriaali

Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa: http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf Kurssikirjasta on tarjolla myös äänikirjaversio ilmaiseksi Lisäksi kurssilla jaettava muu lukumateriaali PMAF -sertifiointikokeeseen valmistautumista varten

Opettaja

Assoc. prof. Kirsi Aaltonen

Arviointiasteikko

Arvostelu: 1-5

Opetuksen aika ja paikka

Avaus/orientaatioluento järjestetään maanantaina 26.10.2020 klo 16.15-17.00. Zoomissa ja linkki tulee kurssin Moodle -työtilaan joka avautuu 21.10.2020. Avaustilaisuus tallennetaan ja video julkaistaan kurssin Moodle-työtilassa, ensimmäinen opiskeluviikko alkaa 26.10.2020. Projektijohtamisen sertifiointi toteutetaan verkossa 2.12.2020 klo 18.15-20., tarkemmat ohjeet annetaan myöhemmin. Testi on vapaaehtoinen ja tänä vuonna ei siis pakollinen osa kurssisuoritusta. Sertifiointitesti on maksuton.

Järjestämistapa

Verkkoluennoilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus)

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021