ps / Photoshop, edistynyt kuvankäsittely

2 op, Lukuvuosi 2020-2021, 450541A

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

4301 Arkkitehtuuri

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

10 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille

Hinta

30,00 €

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä 3D-mallinnusohjelmilla tuotettuja näkymäkuvia sekä täydentää kuvia yhdistämällä niihin osia esimerkiksi valokuvista fotorealistisen, ilmeikkään lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Sisältö

Värinkorjaus, perspektiivinkorjaus, kuvatasojen hallinta, edistynyt kuvanmuokkaus.

Toteutustavat

Työpaja (workshop) 32 h. Itsenäistä opiskelua 20 h.

Lisätietoja

Mallinnusohjelmilla tuotettujen kuvien viimeistely Photoshop-kuvankäsittelyohjelmassa. The course is intended for the regisered students of the Oulu School of Architecture only.

Esitietovaatimukset

-

Yhteydet muihin opintoihin

-

Oppimateriaali

Ohjelmiston ohjetiedostot ja luentomonisteet.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön järjestämään Photoshop-työpajaan, jossa annetun harjoitustehtävän hyväksytty suorittaminen.

Opettaja

Asko Leinonen

Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu työelämässä käytettävän Adobe Photoshop-tietokoneohjelman edistyneemmän käytön oppiminen. Oppilas saa valmiudet toimia arkkitehdin työssä, jossa vaaditaan havainnekuvien ja valokuvien jälkikäsittelyä.

Opetuksen aika ja paikka

Lähiopetus. Opetus järjestetään perusopintoihin integroituna päiväaikaisena opetuksena (POIA -opinnot).

Järjestämistapa

Luennot ja harjoitustyö.

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021