Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset) 79,5 op 2020-2023 OULU

79,5 op, Lukuvuosi 2020-2021, -

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

13 000 - 15 600 € riippuen osallistujamäärästä

Koulutuksen tiedot

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja persoonallisuusteorioihin, joissa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Psyykkisen todellisuuden luonteeseen vaikuttavat erilaiset vuorovaikutussuhteissa syntyneet häiriöt, traumat ja puutteet sekä synnynnäinen konstituutio, jotka aiheuttavat myöhemmin elämässä eri tavoin aktivoituessaan psyykkisiä ongelmia. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja korjaamaan psyykkisten häiriöiden seurauksia sekä uudelleen aktivoimaan pysähtynyt psyykkinen kasvu.

Koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen terapiamenetelmän oppiminen. Menetelmä pohjautuu psykoanalyyttiseen teorianmuodostukseen ja menetelmän vaikuttavuudesta saatuun näyttöön mielenterveydenhäiriöiden hoidossa.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana.
Perustutkinnon tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja kahden yksilöhaastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 79,5 op ja se toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, yksilö- ja ryhmätyönohjausta, yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Koulutus alkaa helmikuussa 2020. Haastattelut pidetään lokakuun 2019 aikana. Haastatteluun valitut sopivat haastatteluajat myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan.

Alustava aikataulu:

Kevään 2020 koulutuspäivät: 21.-22.2.,  27.-28.3.,  24.-25.4.  ja 15.-16.5.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kristiina Simojoki
kristiina.simojoki@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.9.2022