Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliset johtamisopinnot (MOJO)

30 op, Lukuvuosi 2022-2023, -

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

4 340€ (sis. alv.)

Koulutuksen tiedot

Kenelle?

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan keskijohdolle (esimerkiksi palvelupäällikkö, yli- tai osastonhoitaja, yli- tai apulaisylilääkäri, vastuualuejohtaja). Koulutukseen hakevien tausta voi olla hyvin erilainen. Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa johtamiskoulutusta tai tulla syventämään aiempaa osaamista.

Mitä?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristön muutos asettaa haasteita johtamiselle. Koulutus antaa valmiuksia muutosten läpiviemiseen ja jalkauttamiseen sekä oman johtajuuden kehittämiseen. Kouluttajina ovat kokeneet lääketieteen ja hallintotieteen sekä pitkään vaativaa johtamistyötä tehneet asiantuntijat.

Miten?

Koulutus koostuu  lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Siinä hyödynnetään vertaisryhmätyöskentelyä toisten opiskelijoiden kanssa. Koulutus käynnistyy joulukuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2023. Koulutus koostuu viidestä Oulussa järjestettävästä kahden päivän lähiopintojaksosta, päätöstilaisuudesta ja oppimistehtävistä. Koulutukseen valitaan enintään 30 osallistujaa.

Opinnot ovat Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja koulutus järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus perustuu uusimpaan johtamis- ja organisaatiotutkimukseen sekä vahvaan käytännön johtamis- ja kehittämiskokemukseen. Opinnot syventävät johtajien yhteistä arvoperustaa moniammatillisessa toimintaympäristössä sekä vahvistavat osaamista henkilöstön, rakenteiden ja toiminnan kehittämisessä.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto on noin vuosi.  Opinnot koostuvat lähitapaamisista, osallistujan työhön kytkeytyvistä soveltavista tehtävistä, osallistujan oman organisaation muutostarpeisiin perustuvasta kehittämistehtävästä, kirjareferaatista, oppimispäiväkirjasta sekä oman johtamisosaamisen reflektoinnista. Koulutuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

1. Lähiopiskelujaksot (15 op)

Koulutukseen kuuluu viisi kaksipäiväistä lähiopiskelujaksoa, joihin sisältyy asiantuntija-alustuksia, vertaisryhmätyöskentelyä sekä osallistujan työhön kytkeytyviä yksilöllisiä tehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Lisäksi koulutukseen sisältyy koulutuksen päätteeksi yhden päivän kehittämistehtäväseminaari.

2. Kehittämistehtävä (10 op)

Kehittämistehtävä liittyy kiinteästi osallistujan omalla työpaikalla tehtävään johtamis- ja kehittämistyöhön.

3. Oman johtajuuden reflektointi (3 op)

Oman johtajuuden ja johtamisosaamisen reflektointitehtävä  mahdollistaa itsereflektion ja kehittymisen johtajana. 

4. Kirjareferaatti (2 op)

Kirjareferaatissa tarkastellaan johtamista valitun johtamiskirjallisuuden näkökulmista.

Lähiopiskelujaksojen sisältöteemat 

I jakso (1.-2.12.2022)

Koulutuksen aloitus, hallinto, johtaminen ja johtajuus, moniammatillisen yhteistyön johtaminen sekä  johtamisen rakenne terveydenhuollon organisaatioissa

II jakso (tammikuu 2023)

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö ja juridiikka, tiedolla johtaminen

III jakso (23.-24.3.2023)

Itsensä johtaminen ja kehittäminen, henkilöstöjohtaminen ja osaamisen arviointi työyhteisössä

IV jakso (11.-12.5.2023)

Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja viestintä, henkilöstön motivointi

V jakso (28.-29.9.2023)

Johtamisen menetelmiä ja välineitä muuttuvassa toimintaympäristössä

Koulutuksen päätösseminaari 1.12.2023 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutusmuoto

Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Lääketieteet
Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

30

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Koulutussuunnittelija
Satu Soila
satu.soila@oulu.fi
p. 029 448 7360

Osallistujapalaute

"Kiitokset Mojosta, kurssi oli mielestäni hyvä ja hyödyksi työtehtävieni hoitamiseen, ts. käymisen arvoinen kurssi. Sivumennen sanoen, Mojo on tietämieni johtamiskoulutusten joukossa ainoa, jonka suhteen kaikkien tapaamieni kolleegoiden kokemus on, että juuri se kurssi oikeasti kannattaa käydä. Kiitos siis kurssista."

Viimeksi päivitetty: 4.10.2022