none

Tietojärjestelmien perusteet (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay811166P
Kurssin aikana saat yleiskatsauksen tietojärjestelmiin ja niiden vaikutukseen yritysten liiketoimintaan sekä muihin organisaatioihin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0

Koulutuksen tiedot

- Tietojärjestelmien peruskäsitteet.
- Tietojärjestelmiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet organisaatioiden näkökulmasta.
- Tietojärjestelmän käyttö ja käyttäjät.
- Organisaatioiden toiminta ja rakenne.
- Tietojärjestelmien tyypit ja roolit organisaatioiden toiminnassa.
- Tietojärjestelmien rooli organisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa.
- Tiedon muodostuminen organisaatioissa.
- Tietojärjestelmien tuomat eettiset ja sosiaaliset haasteet.
- Tietojärjestelmätieteet tieteenalana, historia, tutkimusmenetelmät ja julkaisukanavat.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 1.11.2022