Tämä koulutus on arkistoitu eikä siihen voi enää ilmoittautua.

Siirry ajankohtaiseen koulutustarjontaan

Traumapsykoterapeuttikoulutus (keho-orientoitunut traumatyöskentely) 77 op 2019-2022 HELSINKI

77 op, Lukuvuosi 2019-2020, -

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

19 500 € (alv 0%)

Koulutuksen tiedot

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat traumapsykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja erilaisiin traumapsykoterapeuttisiin menetelmiin. Persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatioteoria traumateoriana, antaa mahdollisuuden liittää traumatisoitumisen eri tyypit teoreettisesti saman viitekehyksen alle. Muita koulutuksen keskeisiä teorioita ovat polyvagaalinen teoria ja kiintymyssuhdeteoria. Koulutus painottuu erityisesti traumatisoitumisen kehollisiin vaikutuksiin (autonomisen hermoston reaktiot ja somatoforminen dissosisaatio), sekä kehollisten menetelmien ja tekniikoiden käyttöön traumapsykoterapeuttisessa viitekehyksessä.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana.
Perustutkinnon tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 77 op ja se toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Helsingissä.

Koulutus alkaa tammikuussa 2019. Ryhmähaastattelut pidetään Helsingissä 29.-30.10.18 (kukin hakija vain yhtenä päivänä). Kevään 2019 koulutuspäivät ovat 29.1., 30.1., 27.2., 28.2., 4.4., 5.4., 16.5. ja17.5.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2019-2020

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Helsinki

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kristiina Simojoki
kristiina.simojoki@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.9.2022