Tämä koulutus on arkistoitu eikä siihen voi enää ilmoittautua.

Siirry ajankohtaiseen koulutustarjontaan

Traumapsykoterapeuttikoulutus (painopisteenä vakavat kiintymyssuhdetraumat) 76 op 2019-2023 HELSINKI

76 op, Lukuvuosi 2019-2020, -

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

19 500 € (alv 0%)

Koulutuksen tiedot

Mitä

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään maksullisena täydennyskoulutuksena. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Traumapsykoterapeuttikoulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat keskeisiin traumapsykoterapeuttisiin viitekehyksiin sekä kiintymyssuhdeteoriaan. Koulutus antaa psykoterapeuttiset valmiudet työskennellä traumapsykoterapeuttina sekä akuutisti että kompleksisesti traumatisoituneiden potilaiden kanssa hoidon eri vaiheissa. Koulutus painottuu erityisesti sekä yhteistyösuhteen luomiseen ja kykyyn työskennellä vakavasti kiintymyssuhteissa traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa. Lisäksi perehdytään traumatisoitumisen vaikutuksiin ja ilmenemismuotoihin ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Kenelle

Hakijoilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana.
Perustutkinnon tulee olla soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai erillisiä psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä: www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja ryhmähaastattelun perusteella.

Miten

Koulutuksen laajuus on 76 op ja se toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä) ja opinnäytetyö. Koulutuspäivät järjestetään Helsingissä.

Koulutus alkaa toukokuussa 2019. Ryhmähaastattelut pidetään Helsingissä 29.-30.1.19 (kukin hakija osallistuu vain yhtenä päivänä). Vuoden 2019 koulutuspäivät ovat 24.5., 5.9., 6.9., 3.10., 4.10., 7.11., 8.11. 21.11., 22.11., 12.12. ja 13.12.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2019-2020

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Helsinki

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kristiina Simojoki
kristiina.simojoki@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 22.9.2022