Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapia on tavoitteellista ja ammatillista toimintaa. Se on vuorovaikutuksellinen hoitomuoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ja vuorovaikutuksellisia ongelmia, jotka ilmenevät ihmisen psyykessä, kehossa tai sosiaalisissa suhteissa. Psykoterapian tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

Yleistä

Psykoterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun teoreettiseen tietoon ja käytännössä todettuun näyttöön. Oulun yliopistossa järjestetään useiden eri psykoterapiasuuntausten koulutuksia. Näitä koulutuksia ovat mm. psykoanalyyttinen/psykodynaaminen psykoterapia, perhe- ja paripsykoterapia, traumapsykoterapia, kognitiivinen psykoterapia sekä integratiivinen psykoterapia. 

Psykoterapeuttikoulutus on Yliopistolain (558/2009) määrittämän yliopistojen perustehtävän mukaista aikuiskoulutusta ja se järjestetään täydennyskoulutuksena. Valtionneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 1120/2010 määrittelee psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoterapeuttikoulutuksen järjestäjän, sisällön, koulutuksen laajuuden ja opiskelijavalinnan kriteerit.

Psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntää hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Valintakriteerit

Valintakriteerit ja lisätietoa hakemisesta löydät Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta. Tutustuthan huolellisesti valintakriteereihin ennen hakemuksen täyttämistä.

 

Koulutustarjonta

Tältä sivulta löydät sekä haettavana että käynnissä olevat koulutuksemme. Jokaisen koulutuksen kohdalta löydät lisätietoa kyseisestä koulutuksesta. Järjestämme useiden eri psykoterapiasuuntausten koulutuksia.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Täydennyskoulutus
Kristiina Simojoki
koulutussuunnittelija
kristiina.simojoki(at)oulu.fi
p. 0294 487339
- markkinointi, tiedustelut koulutuksista, opiskelijavalinta, koulutuksiin hakeutuminen, kouluttajien ja opiskelijoiden yhteyshenkilö

Mari Kiljunen
suunnittelija
mari.kiljunen(at)oulu.fi
p. 0294 487321
-markkinointi, tiedustelut koulutuksista, opiskelijavalinta, koulutuksiin hakeutuminen, kouluttajien ja opiskelijoiden yhteyshenkilö

Teija Skants
koulutusassistentti
teija.skants(at)oulu.fi
p. 0294 483204
-laskutus ja tilavaraukset

Lääketieteellinen tiedekunta
Päivi Lindholm
paivi.lindholm(at)oulu.fi
lastenpsykiatri, yliopisto-opettaja, lääketieteellisen tiedekunnan psykoterapeuttikoulutusten vastuuhenkilö
- opiskelijavalinta, uusien koulutusohjelmien hyväksyminen, laadun hallinta

Marjo Tourula
johtava koulutusasiantuntija
marjo.tourula(at)oulu.fi
- todistusten myöntämiseen liittyvät asiat