Opettajille suunnattu monimuotokoulutus antaa uusia mahdollisuuksia kelpoisuuden saamiseen

Pohjois-Suomen ja Kainuun opettajapulaan sekä maahanmuuttajien työelämään siirtymisen joustavoittamiseen vastataan uudella Oulun yliopiston koordinoimalla koulutushankkeella. PoKaOpe – Pohjois-Suomen ja Kainuun monimuotokoulutusta opettajille -hankkeessa toteutetaan kolme erilaista koulutusta.

Hankkeessa toteutetaan kelpoisuuden tuottavat luokanopettajan monialaiset opinnot (60op), erityisopettajan erilliset opinnot (60op), sekä englanninkieliset, opettajan pedagogisia opintoja täydentävät opinnot ulkomailla opettajantutkinnon suorittaneille. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

”Kyseessä on hyvin ainutlaatuinen koulutushanke kelpoisuutta tuottavien opintojen osalta, sillä niitä ei ole toteutettu monimuotoisesti tässä laajuudessa aiemmin. Koulutus on yhdistelmä etäopetusta ja lähiopetuspäiviä, jolloin monimuotokoulutus ei vaadi pysyvää muuttamista toiselle paikkakunnalle opiskelun vuoksi”, hankejohtaja, koulutusdekaani Sari Harmoinen sanoo.

Koronapandemia sai aikaan suuren mullistuksen opetuksessa ja nyt etäopetuksen mahdollisuudet ja haasteet on nähty käytännössä. Harmoisen mukaan monimuotokoulutusta on voitu suunnitella tämän kokemuksen pohjalta.

”Keväällä jouduimme kaikki tekemään etätyötä, halusimme tai emme, mutta nyt voimme hyödyntää sitä kokemusta ja ymmärrystä, jota tähän mennessä on etäopetuksesta saatu”, Harmoinen sanoo.

Luokanopettaja- ja erityisopettajakoulutuksiin haetaan 20 opiskelijaa molempiin. Englanninkieliseen koulutukseen haetaan kymmenen opiskelijaa. Haku koulutuksiin käynnistyy maaliskuussa 2021 ja opinnot käynnistyvät syksyllä 2021. Opintojen on suunniteltu kestävän noin vuoden ajan.

Opintojen suorittaminen on suunniteltu tehtäväksi työn ohella. Koulutukset järjestetään suurelta osin etäopetuksena, mutta niihin kuuluu myös useita lähiopetusjaksoja. Lähijaksot pyritään järjestämään Pohjois-Suomen ja Kainuun alueella kysynnän mukaan. Lähiopetuspaikkakunnat selviävät koulutuksen suunnittelun edetessä.

Opintojen hakukelpoisuudet vahvistetaan myöhemmin. Vastaavissa aikaisemmin toteutetuissa erillisissä opinnoissa on vaadittu opettajan kelpoisuutta, opetusalan työkokemusta ja erityisopettajan opintoihin erityispedagogiikan perusopintojen suorittamista. Englanninkielisiin opettajan pedagogisia opintoja täydentäviin opintoihin voivat osallistua hakijat, jotka ovat saaneet Opetushallitukselta rinnastuspäätöksen.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.oulu.fi/ktk/node/204651

Viimeksi päivitetty: 1.4.2021