Oulun yliopisto järjestää ICT-ammattilaisille räätälöityä suomen kielen koulutusta

Oulun yliopisto järjestää suomen kielen koulutusta maahanmuuttajataustaisille ICT-alan
ammattilaisille ja asiantuntijoille. Koulutus on tarkoitettu heille, joiden työllistymisen esteet
koulutusta vastaaviin tehtäviin liittyvät suomen kielen taitoon.

Työelämän suomea – töihin Suomeen -kielikoulutus (15op) tarjoaa osallistujilleen
työelämälähtöisen kielikoulutuksen ja kohdennettua ohjausta. Koulutus toteutetaan vuoden
2021 tammi-toukokuun aikana pääsääntöisesti verkko-opintoina ilta- ja
viikonloppuopetuksena. Koulutus on osallistujille maksuton, ja koulutukseen otetaan 20
opiskelijaa. Hakuaika päättyy 30. marraskuuta.

Koulutus sisältää 8 opintopisteen verran kielikoulutusta, johon sisältyy oman alan
suomenkieliseen kommunikointikulttuuriin ja ammatilliseen suulliseen ja kirjalliseen
viestintään perehtymistä. Koulutukseen kuuluu myös 7 opintopisteen verran työelämään
tutustumista, jossa perehdytään oman alan työyhteisön suomenkieliseen
kommunikointikulttuuriin ja harjoitellaan kielitaitoa oman alan työympäristössä. Vastaavista
alakohtaisista koulutuksista on ollut varsin hyviä kokemuksia.

”Vaikka ihmisellä voi olla jo hyvä yleinen suomen kielen taito, häneltä voi puuttua oman
alansa erityissanasto. Koulutuksen aikana voimme kartoittaa jokaisen opiskelijan kielelliset
lähtökohdat ja katsomme, mitä taitoja pitäisi erityisesti kehittää henkilökohtaisen
opintosuunnitelman puitteissa”, sanoo koulutussuunnittelija Johanna Stevenson.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää asiantuntijatason ammatillista suomen kielen taitoa,
luoda työelämäyhteyksiä sekä vahvistaa kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan.
Koulutukseen otettavat opiskelijat voivat olla työttömiä työnhakijoita, työssä käyviä tai tutkinto-
opsikelijoita, tai henkilöitä, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijoina. Koulutukseen osallistuminen
edellyttää motivaatiota, A2.2–B1-tasoista suomen kielen taitoa ja itsenäisen työskentelyn
taitoja.

Työelämän suomea – töihin Suomeen -kielikoulutus on osa Oulun yliopiston täydentävien
opintojen keskuksen hallinnoimaa, vuosina 2021-2022 toteutettavaa hankekokonaisuutta
Alueellinen osaamisekosysteemi – ratkaisut sekä pilotit osaamis- ja työvoimatarpeisiin.

Tutustu tarkemmin: https://www.oulu.fi/joy/node/208693

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Viimeksi päivitetty: 1.4.2021