Käytännön työkokemus motivoi opiskelemaan hoitotiedettä

Nimi: Sara Veteläinen

Opinnot: 1. vuoden maisteriopiskelija. Pääaine hoitotiede, suuntautumisvaihtoehto kliininen asiantuntija, sivuaine terveysliikunnan perusopinnot.

Koulutus: Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja (AMK)

Saran tarina

Aiempina opintoina minulla on vuosilta 2002–2003 taloustieteen opintoja Oulun yliopistosta, kunnes vaihdoin alaa. Valmistuin 2007 sairaanhoitajaksi ja 2014 terveydenhoitajaksi. Tällä hetkellä työskentelen terveyskeskuksessa. Jäin osittaiselle opintovapaalle syyskuussa 2021 ja teen keskimäärin 1–2 pvä viikossa töitä. Työkokemusta on 15 vuoden ajalta myös pienen kunnan terveyskeskustyöstä, lasten ja äitiysneuvolasta, ikäihmisten hoitotyöstä, sisätauti-kirurgisesta hoitotyöstä sekä muistihoitajan työstä.  

Laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitotyötä

Hain terveystieteen opintojen pariin, koska haluan olla mukana luomassa laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitotyötä. Terveydenhuolto on isojen muutosten keskellä ja erityisesti hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen kiinnostaa minua ja sitä kautta potilasturvallisuuden parantaminen. Myös elinympäristöönsä liittyvät mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa ja terveyden edistämisessä ovat kiinnostavia aiheita. Terveystieteen opinnoilta saan välineitä näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi ja vahvistamiseksi hoitotyössä sekä laaja-alaisen näkemyksen terveydenhuollon kehittämiseen.    

Ajattelun rikastumista

Opinnoissa ehdottomasti parasta on, että oppimani asiat ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä ja hyödyttävät minua kliinisen hoitotyön asiantuntijaksi kasvamisessa. Olen saanut jo ensimmäisen syksyn aikana hoitotieteen opinnoilta sisältöä omaan työhöni ja opinnot ovat rikastuttaneet ajatteluani. 

" Minulla on ollut aikaa miettiä omia haaveita ja edistää omaa terveyttä opintojen ohella. Opintojen kautta on myös mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ympäri Suomen. Oulussa on paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia, paljon opiskelijoita eri aloilta ja vilkas opiskelijaelämä."

Visiona hoitotyön osaamisen kehittäminen 

Visiota tulevaisuuteen on monta! Tärkeimpänä niistä nostaisin hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittämisen systemaattisesti näyttöön perustuvan hoitotyön mukaiseksi.  Riittävä osaaminen tuo sekä potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta ja työnhallinnan kokemusta jatkuvien muutoksien alla, joten näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista tulee tarkastella jatkuvasti. Konkreettisesti tämä olisi esimerkiksi uusien hoitajien prosessinomaista laadukasta perehdyttämistä ja tutorhoitaja toimintaa. Osaamisen kehittämisen prosessit tulisi suunnitella sellaisiksi, että ne ovat toteuttamiskelpoiset kulloisessakin työympäristössä ja koetaan oppimisen kannalta mielenkiintoisiksi. 

 

Tulevaisuuden terveydenedistäjä

Teen sivuainetta terveysliikunnan opinnoista, ja yhtenä haaveena on löytää keinoja edistää terveysliikuntaa yhteiskunnassa eri ikäisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista parantamaan. Ehkä tukevaisuuden työ voi löytyä terveyden edistämisen työn parista. Toisaalta isona haaveena on tarttua julkisen terveydenhuollon osaamisen kehittämistyöhön myös.   

Opintojen vastapainoa

Opinnot ovat tuoneet itselle pysähdyksen hektisestä työelämästä, jossa ulkopuolelta säädellyt aikataulut ovat vaihtuneet ajanhallintaan, jota suunnittelen itse. Koska opiskelu on suunniteltu päätoimiseksi, kovin paljoa en suosittele töitä tekemään. Perheen, työn ja opiskelun yhdistäminen on haastavaa!  

" Oulussa parasta on, että kevyenliikenteen väyliä on paljon ja niitä pitkin pääsee joka paikkaan!  "