Koulutusdekaani ja koulutustoimikunta

Koulutusdekaani johtaa koulutustoimikuntaa, jonka tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma, koordinoida tiedekunnan eri koulutusalojen opetuksen ja koulutuksen kehittämistä ja laadunvarmistusta sekä arvioida koulutuksen laatua.

Koulutustoimikunnan jäsenet

Koulutustoimikunnan avulla yhdistetään tiedekunnan eri koulutuksen kehittämistyöryhmien voimavarat koulutuksen kehittämishankkeissa ja tehostetaan tiedonkulkua opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä mukana olevien toimijoiden välillä. Koulutustoimikunta toimii tiedekunnan opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä visioivana yhteistyöelimenä, joka verkostoituu koulutuksen ja opetuksen kehittämistyöryhmien, opettajien, tuutoreiden ja ohjaajien sekä opiskelijoiden kanssa.

Varsinaiset jäsenet

 • Riitta Kaarteenaho, koulutusdekaani, puheenjohtaja
 • Juha Saarnio, professori
 • Timo Hautala, professori
 • Raija Lähdesmäki, tutkijatohtori, hammaslääketieteen to.
 • Juha Auvinen, professori
 • Olavi Ukkola, professori
 • Petri Kulmala, kliininen opettaja, lääketieteen to.
 • Pirjo Kaakinen, yliopiston lehtori, hoitotieteen mo.
 • Mikko Finnilä, tutkijatohtori, lääketieteen tekniikan mo.
 • Terhi Nevala, vs. hallintoylilääkäri, PPSHP
 • Jaakko Vähämäki, opiskelijajäsen
 • Okko Saarinen, opiskelijajäsen
 • Piia Rantakokko, johtava koulutusasiantuntija, sihteeri

 

Varajäsenet

 • Anne Remes, dekaani
 • Jukka Hakkola, professori
 • Markus Mäkinen, professori
 • Ritva Näpänkangas, tutkijatohtori, hammaslääketieteen to.
 • Markku Timonen, professori
 • Jokke Hannuksela, kliininen opettaja
 • Olli Vuolteenaho, professori
 • Heli Kuivila, yliopisto-opettaja, terveystieteiden opettajan mo.
 • Timo Jämsä, professori, lääketieteen tekniikan mo.
 • Heikki Wiik, vastuualuejohtaja, PPSHP
 • Mari Zeiler, opiskelijajäsen
 • Anttoni Hautamaa, opiskelijajäsen
 • Marjo Tourula, johtava koulutusasiantuntija