NMR-spektroskopian tutkimusyksikkö

Kehitämme ja sovellamme kokeellisia ja laskennallisteoreettisia NMR-menetelmiä molekyylien ja nanomateriaalien fysikaalisten ominaisuuksien tutkimisessa.

Sivusto rakenteilla. Lisätietoa: https://www.oulu.fi/nmr-spektroskopia/