Jouni Hintikka

Työskentelen yrittäjyyskasvatuksen väitöskirjatutkijana Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:ssä. Väitöskirjassani tarkastelen yrittäjämielen rakentumista ja yrittäjyyteen kasvamista erityisesti yrittäjyysasenteiden, intressien sekä yrittäjämäisen minäpystyvyyden näkökulmasta.

Hankkeita: Maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistamisen (ToTYk) ja päivittämisen (Väkevä) hankkeet sekä MindBusiness, Pathwas to Business, SoloENTRE ja yrittävä kulttuuri sekä Uuden osaamisen lukio.

Tutkimusaiheet

  • Entrepreneurship Education

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Jouni.Hintikka@oulu.fi

Puhelinnumero

050 475 8328