Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaat

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaat

Muistutus

Muistutus EU:n ammattipätevyysdirektiivin voimaantulon vaikutuksesta aiempien opintojen hyväksymiseen suoritettaessa toista erikoislääkärikoulutusta

Koskee erikoistuvia, jotka suorittavat toista erikoistumiskoulutustaan (esim. vanhoja sisätautien ja kirurgian ns. suppeita aloja) ja ovat saaneet opinto-oikeuden koulutusohjelmaan 18.1.2016 tai sen jälkeen.

EU:n ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2005/36/EY on muutettu vuoden 2014 alussa niin, että jäsenvaltioiden on varmistuttava siitä, että aikaisemmasta vastaavan tasoisesta koulutuksesta myönnetty vapautus vastaa enintään puolta kyseisen erikoislääkärikoulutuksen vähimmäiskestosta. Samaa palvelua on mahdollista hyväksyttää useampaan tutkintoon/koulutukseen, jos se on ko. alan koulutusvaatimuksien mukaista. Hyväksilukeminen perustuu direktiiviin, aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksiluvun perusteisiin ja henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Direktiivin siirtymäaika loppui 18.1.2016. EU:n ammattipätevyysdirektiivi otetaan yhtäläisesti käyttöön kaikkien erikoisalojen kohdalla ja kaikissa yliopistoissa, eikä paikallisilla sopimuksilla voida ohittaa EU:n määräystä. Suoritusten vanhenemista koskevat määräykset ovat voimassa myös toista erikoistumiskoulutusta suorittaessa.

Käytännön esimerkki direktiivin vaikutuksesta: Sisätautien erikoislääkäri suorittaa endokrinologian 6-vuotista koulutusohjelmaa. Hän on saanut endokrinologian opinto-oikeuden 01.08.2016. Direktiivin mukaan aiemmin suoritetusta sisätautien koulutuksesta voidaan hyväksilukea uuteen koulutukseen korkeintaan 3 vuotta palvelua, ja endokrinologian eriytyvää koulutusta tulee suorittaa vähintään 3 vuotta ennen valmistumista. Palvelujen hyväksiluvun maksimimäärää ei suurenna se, paljonko aiempaan sisätautien koulutukseen on sisältynyt endokrinologian palvelua.