Todistuksen hakeminen

Tietoa todistusten hakemiseen liittyen.

Yleistä

Erikoistumiskoulutuksen todistuksia myönnetään kerran kuukaudessa seuraavasti:

kevätlukukausi 2021
torstai 14.1.2021
torstai 18.2.2021
torstai 18.3.2021
torstai 22.4.2021
torstai 20.5.2021
torstai 17.6.2021

syyslukukausi 2021
torstai 19.8.2021
torstai 23.9.2021
torstai 21.10.2021
torstai 18.11.2021
tiistai 14.12.2021

Todistushakemusten käsittelyaika on noin kaksi kuukautta, mutta ruuhka-aikoina todistushakemusten käsittely voi viivästyä. Todistushakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

Todistushakemus palautetaan lääketieteellisen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen tai postitse (yhteystiedot alla).

 1. Perehdy huolellisesti oman koulutusohjelmasi rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä yleisiin erikoistumiskoulutusta koskeviin ohjeisiin ja pysyväismääräyksiin. Noudata sen vuoden opinto-opasta, jolloin opinto-oikeutesi on myönnetty.
 2. Tarkista WebOodista, että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi yliopistoon. Mikäli näin ei ole, huolehdi ilmoittautuminen kuntoon. Lisätietoja yliopistoon ilmoittautumisesta.
 3. Palauta hakemus liitteineen, kun olet suorittanut kaikki koulutukseen kuuluvat palvelut ja opintosuoritukset.
 4. Täytä hakemus huolellisesti. Erittele siinä selkeästi kaikki ne palvelusuhteet ja koulutukset, jotka esität otettavaksi huomioon koulutukseen. Mahdollisesta tehdystä välipäätöksestä huolimatta todistushakemukseen on merkittävä kaikki huomioitavaksi haluttavat palvelut ja koulutukset. Pelkkä viittaus aikaisempaan välipäätökseen ei riitä.
 5. Valmistuvan tehtävänä on laskea itse palveluiden kesto ja ottaa huomioon mahdolliset keskeytykset ja osa-aikaiset työskentelyjaksot. Hakemukseen tulee merkitä selkeästi kunkin palvelujakson kesto huomioiden mahdolliset keskeytykset ja osa-aikaiset työjaksot. Palvelujen keston laskemisessa voit hyödyntää laskuria.
 6. Oheista hakemuksen liitteiksi asianmukaiset todistusjäljennökset (kahden henkilön oikeaksi todistamina) kaikista esittämistäsi palveluista ja koulutuksista sekä koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti mahdolliset muut tarvittavat liitteet (esim. lokikirja). Tiedekunta ei palauta hakemuksen liitteitä.
 7. Hakemukseen tulee 9 kk terveyskeskuspalvelun osalta liittää mukaan koulutustodistukset kaikilta terveyskeskusjaksoilta (palvelun monipuolisuustodistus) sekä dokumentti terveyskeskusjakson arvioinnista.
 8. Palvelutodistuksissa tulee aina olla kohta "poissaolot ja keskeytykset". Jos poissaoloja tai keskeytyksiä ei ole, todistuksessa tulee olla siitä maininta.
 9. Huomioithan, että palveluita huomioidaan koulutukseen vain siihen päivämäärään asti, mihin palvelutodistus on päivätty.
 10. Puutteellisesti täytettyjä tai ilman liitteitä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.

Yhteystiedot

 • Käyntiosoite: Aapistie 7A, 2. krs, huone K201 (opintohallinnon palvelupiste) (avoinna ma-pe klo 10-14, muina aikoina sopimuksen mukaan)
 • Postiosoite: Lääketieteellinen tiedekunta, Ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
 • Palveluosoite: study.medicine(at)oulu.fi