Erikoistuvien johtamiskoulutus

Johtamiskoulutusta erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden johtamiskoulutus

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sisältyy 10 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus (EJO). Koulutus koskee 1.8.2009 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

Oulun yliopistossa opiskelevat erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat koulutukseen WebOodissa.

Muiden yliopistojen erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto.

Lisätietoa löydät täältä.

20 tunnin laajuinen terveydenhuollon hallinto- ja johtamiskoulutus

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen 1.9.2009, voivat suorittaa 20 tunnin laajuisen hallinto- ja johtamiskoulutuksen. Lääketieteellinen tiedekunta ei enää järjestä erillistä 20 tunnin kurssia, vaan koulutus voidaan suorittaa osallistumalla vähintään yhteen kahden päivän EJO-koulutuksen seminaariin etätehtävineen oman valinnan mukaan. Ennen 1.9.2009 opintonsa aloittaneilla on mahdollisuus suorittaa myös joko 10 opintopisteen tai 30 opintopisteen laajuinen johtamiskoulutus.

Lisätietoja erikoistuvien johtamiskoulutuksesta löydät täydennyskoulutuksen sivuilta.