Koejakso

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määräaikainen opinto-oikeus ja koejakso.

Määräaikainen opinto-oikeus ja koejakso

Valinnassa menestyneelle hakijalle myönnetään kahden vuoden määräaikainen, alakohtainen opinto-oikeus. Jotta opinto-oikeus myönnetään lopullisesti, on erikoistujan suoritettava 6 kk mittainen koejakso määräaikaisen opinto-oikeuden aikana. Tavoitteena on aloittaa koejakso mahdollisimman pian määräaikaisen opinto-oikeuden myöntämisestä, ja viimeistään 18 kk kuluttua.

Opinto-oikeuden saatuaan jokainen erikoistuja vastaa itse siitä, että löytää soveltuvan koejaksopaikan, sekä sen jälkeen loput erikoistumispaikat yliopistosairaalassa tai tiedekunnan hyväksymissä, laatukriteerit täyttävissä koulutuspaikoissa. Koejakso suoritetaan haetulla erikoisalalla. Koulutuspaikassa on oltava sen erikoisalan kouluttaja, jolle erikoistujan opinto-oikeus on myönnetty.

Koejakson voi suorittaa myös muun yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa. Tällöin koejaksosta sovitaan erikseen erikoisalan vastuuhenkilön kanssa.

Lisätietoa sekä sopimus- ja arviointilomakkeet: