Opinto-oikeuden hakeminen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen tapahtuu alkupisteytyksen, motivaatiokirjeen, haastattelun ja koejakson perusteella. Haussa menestynyt hakija saa määräaikaisen kahden vuoden opinto-oikeuden, jonka aikana hän suorittaa kuuden kuukauden mittaisen koejakson. Valtakunnallinen yhteisvalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Valintaperusteet ja koejakso

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.