Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai ulkomailla vastaavan koulutuksen, joka kuuluu lääkärintoimen harjoittamisen vaatimuksiin.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) on tullut voimaan 1.2.2015.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Terhikkiin. Erillistä yleislääketieteen laillistusta ei yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella myönnetä.

Koulutuksen pituus on Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) suorittaneilla kaksi vuotta ja muualla lääkärin tutkinnon suorittaneilla kolme vuotta.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen opinto-oikeus on rajattu kuuteen vuoteen 1.8.2019 jälkeen opinto-oikeuden saavilla.