Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai ulkomailla vastaavan koulutuksen, joka kuuluu lääkärintoimen harjoittamisen vaatimuksiin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 56/2015).

Vaatimukset

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai ulkomailla vastaavan koulutuksen, joka kuuluu lääkärintoimen harjoittamisen vaatimuksiin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 56/2015). Rekisteröityminen tapahtuu siihen yliopistoon, missä lääketieteen lisensiaatin tutkinto on suoritettu. Kyseinen yliopisto antaa myös todistuksen koulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, missä palvelut on suoritettu. Opinto-oikeutta haetaan lomakkeella, joka palautetaan liitteineen tiedekunnan jatkokoulutuksen palvelupisteeseen. Koulutusdekaani myöntää opinto-oikeuden, minkä jälkeen yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat rekisteröidään opintorekisteriin.

Opiskelijan tulee vastata siitä, että hänellä on riittävä kielitaito opintojen suorittamiseksi terveyspalvelujärjestelmässä. Suositeltava taso on vähintään tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito. Hyväksyttyjä yleisiä kielitutkintoja koordinoi Opetushallitus. Valtionhallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta ja yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto (tasot 3–4) kaikilta osa-alueilta.

Aloittaakseen ja suorittaakseen koulutuksen opiskelijalla tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä oikeus harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä tai oikeus harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen voi halutessaan suorittaa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen kanssa suorittamalla koulutukseen kuuluvan palvelun ja 16 tunnin mittaisen kurssimuotoisen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävän koulutuksen.

Yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavan tulee olla läsnä olevana opiskelijana yliopistossa siihen asti kunnes koulutus on suoritettu. Ilmoittautuminen tulee tehdä vuosittain.

Ohjeet opinto-oikeuden hakemiseksi

Täytä alla oleva hakulomake huolellisesti ja palauta se liitteineen osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto (käyntiosoite Aapistie 7A, 2. krs, huone K201).

Opinto-oikeuspäätöksiä tehdään noin kerran kuukaudessa, poislukien vuodenvaihteen ja kesän loma-ajat.

 

Liitteet: