Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä

Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä koulutuksen kuvaus

Koulutuksen kuvaus

046015J Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä

Järjestäjä:
PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö ja lääketieteellinen tiedekunta, yleislääketieteen oppiala. Koulutuksen järjestämisestä vastaa perusterveydenhuollon yksikön asiantuntijalääkäri Oili Junttila ja käytännön asioita hoitaa koulutuspalvelut.

Vastuukouluttajina toimivat professori Markku Timonen ja professori Juha Auvinen.
Yhteydenotot: oili.junttila(at)oulu.fi, study.medicine@oulu.fi

Aika:
Verkkokurssi Moodle-alustalla toteutetaan kouluttautujan oman aikataulun ja harkinnan mukaan
3.-7.5. aikana. Tähän haetaan koulutusvapaa työnantajalta yhdelle em. päivistä. Tämä osio vaatii vähintään 8 tuntia opiskelua.

Toinen osio koulutuksesta toteutetaan kouluttajien johdolla 11.5.21 pandemian vuoksi virtuaalikoulutuksena Zoomin avulla ja tähän haetaan toinen koulutusvapaa.

Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittaville lääkäreille.
Ensisijalla koulutukseen ovat Oulun yliopiston YEK-opiskelijat.

Tarkempi ohjelma 11.5.21 koulutuspäivää varten tulee näkyviin Moodleen ja mahdollisesti tälle sivulle myöhemmin sen tarkentuessa. Se toteutetaan virtuaalisesti. Koulutuksessa edellytetään toimivaa kameraa ja mikkiä sekä kameran käyttöä kaikessa ryhmäopetuksessa sekä keskusteluosioissa.

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan WebOodissa.

Huomaathan, että sinun tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi, jotta voit ilmoittautua koulutukseen ja osallistua siihen. Ilmoittautuminen on auki 1.4.-20.4.2021. Tämän jälkeen mukaan voivat ilmoittautua myös muiden kuin Oulun yliopiston YEK-opiskelijat, mikäli paikkoja on jäljellä ad. 27.4.2021 asti.

Ilmoittautumisajan jälkeen teidät liitetään Moodlen oppimisympäristön kurssialustalle, josta löytyy ohjeet ja sisällöt verkkokurssiosion suorittamiseen.

Muiden yliopistojen yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto. Huom! JOO-opinto-oikeuden saaneiden tulee myös ilmoittautua koulutukseen WebOodin kautta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.