Osaamisen tunnistaminen - hyödynnä aiemmin oppimasi

Osaamisen tunnistamisen (OT) tavoitteena on hyödyntää aiemmin hankittua osaamista opiskelijan nykyisissä opinnoissa. Kieliopinnoissa noudatetaan Oulun yliopiston OT-linjauksia.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen hyväksilukemishakemukset

Lisää tietoa