JOO-opintojen hakuprosessi

JOO-opintojen hakuprosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa (noin 1-2 kuukautta). Oulun yliopistossa hakemus käsitellään noin kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.

Hakuprosessissa kannattaa huomioida eri yliopistojen hakuajat.

JOO-opintojen hakuprosessi

Oulun yliopisto ei ole mukana sähköisessä JOOPAS-palvelussa, vaan hakijat käyttävät JOO-opinto-oikeuksien hakemisessa paperilomaketta. Paperilomakkeen voi tulostaa JOOPAS-verkkopalvelusta kohdasta JOO-opiskelu > JOO-oikeuden hakeminen > Paperinen hakulomake ja täyttää ohjeiden mukaan. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia, mikäli hän on saanut puollon omasta kotiyliopistostaan.

Hakulomake käsitellään ensin omassa yliopistossasi (kotiyliopisto), joka puoltaa opintojen sisällyttämistä tutkintoosi ja sitoutuu samalla maksamaan niistä. Oma yliopistosi lähettää puolletun hakemuksen kohdeyliopistoon, joka käsittelee sen ja lähettää sinulle ilmoittautumis- ja muita ohjeita.