JOO-hakuohje toisen yliopiston opiskelijalle

Täältä löydät Joo-opintotarjonnan tutkinto-ohjelmittain. Valitse alla olevasta haluamasi tutkinto-ohjelma.

Sinulle

Teknillinen tiedekunta

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Periaatteessa kaikki opetusohjelmaan kuuluvat opintojaksot ovat opetustarjonnassa. Poikkeuksena voivat olla mm. vain kansainväliseen vaihtoon tarjottavat opintojaksot, tuntiopetusmäärärahoin tuotetut opintojaksot, opintojaksot, joiden toteutuksesta vastaa toinen laitos tai osasto, erityisen paljon voimavaroja vaativat opintojaksot jne. Opinto-oikeuksia puolletaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Osastot ilmoittavat myöhemmin opintojaksoista, jotka eivät missään olosuhteissa kuulu opetustarjontaan.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Käsittelyaika hakuajan päättymisen jälkeen on noin kuukausi. Paperinen hakemus toimitetaan teknilliseen tiedekuntaan.

Opinto-oppaat

Teknillisen tiedekunnan koulutustarjonta.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Käytettävissä olevat resurssit, hakijan riittävät esitiedot, tapauskohtainen harkinta.
Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusote.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Kotiyliopiston puoltamat paperiset hakemukset toimitetaan osoitteella:
Johtava koulutusasiantuntija Anita Pirilä
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löytyvät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijalle annetaan opintosuoritusrekisterin ote. Muutoin tiedon siirtyminen kotiyliopistoon jää opiskelijan vastuulle.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

study.technology(at)oulu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.
Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite ja hakemusten käsittelijät

Peruskoulutus

 • Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
 • Lääketieteellinen tiedekunta
  • PL 5000
  • 90014 Oulun yliopisto
 • Käyntiosoite: Aapistie 5 A
 • Puhelin: 0294 48 5603
 • sähköposti: study.medicine@oulu.fi

Jatkokoulutus

 • Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
 • Lääketieteellinen tiedekunta
  • PL 5000
  • 90014 Oulun yliopisto
 • Käyntiosoite: Aapistie 3 A
 • Puhelin: 0294 48 3523
 • sähköposti: study.medicine@oulu.fi
JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Joo-opintoina voi suorittaa biokemian tutkinto-ohjelmaan kuuluvia biokemian opintojan resurssien sallimissa rajoissa. Laboratorio-osuuksiin täytyy olla riittävät käytännön taidot.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit
 • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.
Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite ja hakemusten käsittelijät

Peruskoulutus

 • Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
 • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
  • PL 5000
  • 90014 Oulun yliopisto
 • Käyntiosoite: Aapistie 5 A
 • Puhelin: 0294 48 5603

Jatkokoulutus

 • Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
 • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
  • PL 5000
  • 90014 Oulun yliopisto
 • Käyntiosoite: Aapistie 3 A
 • Puhelin: 0294 48 3523
JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löyvytät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Voit hakea kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia opintoja lukuun ottamatta opettajan pedagogisia opintoja, peruskoulussa opetettavien aineiden opintoja, erityispedagogiikan ammatillisia valmiuksia antavia opintoja sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi valtakunnallista hakuaikaa (30.4. mennessä syksyn opintoja varten ja 31.10. mennessä kevään opintoja varten). Käsittelyaika on noin yksi kuukausi, minkä jälkeen opiskelijalle ilmoitetaan mahdollisesta myönnetystä opinto-oikeudesta. Lapin yliopiston opiskelijoiden hakemukset voidaan käsitellä joustavasti myös hakuaikojen ulkopuolella.

Opinto-oppaat

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot löydät Pepistä jokaisen tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman opinto-oppaista. Pepin vasemmasta valikosta voit valita perustutkintoihin tai sivuaineopintoihin kuuluvia opinto-oppaita. 

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Opinto-oikeus myönnetään resurssien mukaan. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Tiedekunnan omat opiskelijat ovat etusijalla valittaessa opiskelijoita tiedekunnassa annettaviin opintokokonaisuuksiin.
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdollisesti opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suorittamisajan loppuun. Opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi vuosittain.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Hennariikka Valppu-Paaso
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Ensisijainen hakemusten toimitusmuoto on sähköposti.

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaanIlmoittautuminen tulee hoitaa ottamalla yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin study.education@oulu.fi.

Läsnäoloilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa tietohallinnosta viestin tunnusten aktivoimiseksi.

Tunnusten aktivoinnin jälkeen opiskelija ilmoittautuu itse opintojaksolle/opintojaksoille, joille on saanut JOO-opinto-oikeuden.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

 

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija huolehtii opintosuoritusten kirjautumisesta kotiyliopiston rekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Hennariikka Valppu-Paaso
Postiosoite: Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
Sisäinen posti: Kompassi 1
Käyntiosoite: Koulutuksen palvelupiste Kompassi, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lausuntojen antajien yhteystiedot

Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan koulutusdekaani vastuuhenkilön lausunnon perusteella. Kaikki tulosyksikköön osoitetut hakemukset ja päätökset esittelee koulutusdekaanille johtava koulutusasiantuntija Hennariikka Valppu-Paaso. 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Periaatteessa kaikki opetusohjelmaan kuuluvat opintojaksot ovat opetustarjonnassa. Poikkeuksena voivat olla mm. vain kansainväliseen vaihtoon tarjottavat opintojaksot, tuntiopetusmäärärahoin tuotetut opintojaksot, opintojaksot, joiden toteutuksesta vastaa toinen yksikkö tai tiedekunta, erityisen paljon voimavaroja vaativat opintojaksot, erityisen suositut opintojaksot (osallistujamäärää rajoitettava) jne. Opinto-oikeuksia puolletaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Käsittelyaika hakuajan päättymisen jälkeen on noin kuukausi. 

Opinto-oppaat

Opinto-oppaat löydät Peppi-järjestelmästä.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Käytettävissä olevat resurssit, hakijan riittävät esitiedot, tapauskohtainen harkinta.
Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusote.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään yleensä yhdeksi lukuvuodeksi ja enintään kahdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kun tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen study.itee@oulu.fi otsikolla JOO-hakemus, jolloin paperiversiota ei tarvitse lähettää.

Mahdolliset paperiversiot lähetetään alla olevaan osoitteeseen sekä huomautus lähetyksestä osoitteeseen study.itee@oulu.fi

Johtava koulutusasiantuntija Merja Inget
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7780
Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Oulun yliopistossa on käytössä sähköinen opintosuoritusote, jonka opiskelija voi tilata WebOodista. Opiskelijan tulee hakea suorittamilleen opinnoille hyväksilukua kotiyliopistonsa ohjeiden mukaisesta.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Merja Inget
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7780
Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opinnot resurssien sallimissa rajoissa. Katso kauppatieteellinen koulutustarjonta.

Hakuajat JOO-opintoihin

Kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Päätös toimitetaan opiskelijalle noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
 • Opinto-oikeutta voi hakea kerralla yhteen opintokokonaisuuteen (esim. perusopinnot 25 op).
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Hakemukseen tulee liittää kotiyliopiston virallinen opintosuoritusrekisteriote.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, ja enintään tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen study.business@oulu.fi otsikolla JOO-hakemus, jolloin paperiversiota ei tarvitse lähettää.

Mahdolliset paperiversiot lähetetään alla olevaan osoitteeseen sekä huomautus lähetyksestä osoitteeseen study.business@oulu.fi.

Koulutussuunnittelija Marja Larivaara
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

JOO-opiskelun aloittaminen

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi kotiyliopistoonsa JOO-opintoja suorittaessaan. Saadessasi hyväksytyn päätöksen JOO-oikeudesta sähköpostiisi, sinulle lähetetään lisätietoa kursseille ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Marja Larivaara
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7454
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi study.business@oulu.fi

Humanistinen tiedekunta

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tarjottavat JOO-opinnot: antiikin kielet ja kulttuuri, arkeologia,  elokuvatutkimus, filosofia, historia, tieteiden ja aatteiden historia, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, informaatiotutkimus, kirjallisuus, museologia, ruotsin kieli, ranskan kieli, saamen kieli, saamelainen kulttuuri, saksan kieli ja kulttuuri, suomi toisena ja vieraana kielenä ja taidehistoria.

Lisätietoa oppiaineista: Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmat ja oppiaineet.

Hakuajat JOO-opintoihin

Opintoihin on vain yksi hakuaika vuodessa: 31.5. koska opinto-oikeuksia myönnetään ensisijaisesti opintokokonaisuuksiin, jotka aloitetaan syyslukukaudella. Hakemuksen käsittelyaika n. 1 kk hakuajan päättymisestä. 

Opinto-oppaat

Humanistisen tiedekunnan opinto-oppaat.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

 • Opintosuunnitelman mukaiset opinnot
 • Riittävä kielitaito kieliaineissa: edellyttää pääsääntöisesti ensin oppiaineen sivuaine-/lähtötasokokeen läpäisyä (HUOM: myös informaatiotutkimuksen ja historia-aineiden perusopintojen opinto-oikeus edellyttää sivuainekoetta)
 • Opintojen vaihe (suoritettujen opintojen tulee mahtua normilaajuiseen tutkintoon) 
 • Ei sellaisia aineita, joita voi opiskella kotiyliopistossa
 • Oppiaineen opetusresurssit 

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua kohdeyliopistoon sen normaalien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti voidakseen käyttää opinto-oikeuttaan. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löytyvät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallintoon.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija hoitaa itse.

Hakemusten käsittelijän ja lausuntojen antajien yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48 3428    
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja

Johtava koulutusasiantuntija käsittelee kaikki humanistiseen tiedekuntaan tulevat hakemukset.

Luonnontieteellinen tiedekunta

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella tiedekunnan tarjoamia opintoja. Kun tiedekunta myöntää opiskeluoikeuden, se ottaa päätöksessään huomioon hakijan aiemman osaamisen sekä tiedekunnan resurssit. 

Katso tarkemmin koulutustarjonnasta luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Hakuajat JOO-opintoihin

Oulun yliopistossa voi hakea JOO-opiskeluoikeutta kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä alkaviin opintoihin hakuaika päättyy 30.4., ja keväällä alkaviin opintoihin se päättyy 30.10.  Käsittelyaika on noin 1,5 kuukautta.

Opiskeluoikeuden myöntämisen kriteerit

 • JOO-opinto-oikeuksia myönnetään opetusresurssien puitteissa.
 • Opiskelijalla tulee olla riittävät perustiedot tai mahdolliset opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävät opinnot suoritettuina.
 • Opiskelijan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää kotiyliopiston puolto.

Myönnettävän opiskeluoikeuden kesto

JOO-opiskelu-oikeus myönnetään tutkinnon suorittamiseen asti tai enintään kaksi vuotta. Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi vuosittain.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Noora Redsven
Luonnontieteellinen tiedekunta
käyntiosoite: Opintokatu, KE1020
postiosoite: Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

JOO-opiskelun aloittaminen Oulun yliopistossa

Opiskelijan tulee ilmoittautua yliopistoon voidakseen opiskella. Tarkemmat lisätiedot yliopistoon ilmoittautumisesta löydät ilmoittautuminen -sivulta.

Sähköpostitunnuksen saamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä tietohallinnon neuvontaan.

Opiskelijan käytössä ovat myös kirjastopalvelut.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija huolehtii opintosuoritustensa kirjaamisesta kotiyliopistonsa rekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta 
Johtava koulutusasiantuntija Noora Redsven
Puhelin: 0294482308
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikka / lääketieteen tekniikka

Voit hakea JOO-opinto-oikeutta seuraaviin opintojaksoihin

Opetuskieli suomi

080901A       Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan

Opetuskieli suomi tai englanti (osallistujien mukaan)

764327A       Virtuaaliset mittausympäristöt

Opetuskieli englanti

041201A       Basics in eHealth

080915S        Tissue Biomechanics                                                    

080916S        Biomechanics of Human Movement                            

080920S        Diagnostic Imaging                                                       

080922S        Microscopy and Spectroscopic Imaging                      

080923S        Physics in Radiation Therapy                                                                                   

080924S        Biomaterials 

080925A       Anatomy and Physiology for BME

080926A       Introduction to Biomedical Imaging Methods             

080927S        Connected Health and mHealth                                    

080928S        BME Research Methods and Seminar                          

080929S        Health Technology and Multimodal Monitoring          

080930S        Introduction to Artificial Intelligence for Medical Imaging              

Hammaslääketiede

JOO-opintoina on mahdollista suorittaa ainoastaan teoreettisluonteisia opintojaksoja, mutta ei kliinisiä opintojaksoja lukuun ottamatta lastenpsykiatriaa. Katso koulutustarjonta lääketieteessä ja hammaslääketieteessä.

Lääketieteen tekniikka TtM

Hyvinvointitekniikka / lääketieteen tekniikka

Voit hakea JOO-opinto-oikeutta seuraaviin opintojaksoihin

Opetuskieli suomi
080901A       Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan
 
Opetuskieli suomi tai englanti (osallistujien mukaan)
764327A       Virtuaaliset mittausympäristöt
 
Opetuskieli englanti
041201A       Basics in eHealth
080915S        Tissue Biomechanics                                                    
080916S        Biomechanics of Human Movement                            
080920S        Diagnostic Imaging                                                       
080922S        Microscopy and Spectroscopic Imaging                      
080923S        Physics in Radiation Therapy                                                                                   
080924S        Biomaterials 
080925A       Anatomy and Physiology for BME
080926A       Introduction to Biomedical Imaging Methods             
080927S        Connected Health and mHealth                                    
080928S        BME Research Methods and Seminar                          
080929S        Health Technology and Multimodal Monitoring          
080930S        Introduction to Artificial Intelligence for Medical Imaging              

Terveystieteet

Terveystieteiden tarjottavat JOO-opinnot

Terveystieteiden tutkinto-ohjelman (TtK) opinnot: terveystieteiden perus- ja aineopinnot, ks. Peppi-opinto-opas.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.