Työelämäpalvelut

Oulun yliopiston työelämäpalvelut on apunasi opiskelun aikana tapahtuvaan työskentelyyn ja työllistymiseen liittyvissä asioissa sekä ylipäätään työelämätietouden lisäämisessä. Kun haluat saada lisätietoa harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoista sekä yritysten kanssa tehtävästä opiskelijayhteistyöstä, voit ottaa yhteyttä työelämäpalveluihin.

Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat

Aarresaari.net-palvelussa työnantajat ilmoittavat Oulun yliopiston opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoista sekä muun muassa kesätyöpaikoista. Voit myös tiedustella harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja omasta tiedekunnastasi tai ottamalla yhteyttä Oulun yliopiston työelämäpalveluihin.

Työpaikat

Aarresaari.net-palvelussa työnantajat ilmoittavat yliopisto-opiskelijoille suunnatuista työ- ja harjoittelupaikoista. Myös Tuudo-sovelluksessa työnantajat ilmoittavat työpaikoista. 

Muita työelämäpalveluita

Erilaiset hankkeet, järjestöt, ammattiliitot sekä kaupungit ja kunnat tarjoavat myös monipuolisia työllistymiseen liittyviä palveluita, kuten työelämä- ja rekrytapahtumia, apua työnhakuun (CV- ja työhakemussparrausta), työnhakukoulutuksia jne. Muun muassa ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen monipuolisesti ilmaisia palveluita työllistymiseen liittyen (työnhakudokumenttien laatiminen, palkkatietous jne.).

Urasampo (korkeakoulutetuille suunnattua ura- ja työllistymisvalmennusta)

TE-palvelut (työ- ja elinkeinopalvelut työnhakijoille)

Akava ja sen jäsenliitot (korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö)

Sosiaalisessa mediassa

Voit seurata työelämään liittyviä ajankohtaisia asioita Oulun yliopiston sosiaalisen median kanavissa: