Demola

Demolassa työskentelet yritystoimeksiannon parissa yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Demola

Demola on kansainvälinen oppimisympäristö ja innovaatioalusta, joka koostaa eri alojen opiskelijoista monitieteellisiä ja monikulttuurisia projektiryhmiä ratkomaan aitoja työelämälähtöisiä avoimia ongelmia. Tiimit kehittelevät niihin innovatiivisia ratkaisumalleja yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Demola tarjoaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksiaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Opiskelijat toimivat monitieteellisissä ryhmissä oman alansa asiantuntijoina, jolloin he saavat arvokkaita tilaisuuksia kokeilla oppimaansa käytännössä ja kehittää tiimityöskentelytaitojaan aidoissa työelämälähtöisissä projekteissa.

Demola tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen ikkunan työelämään ja kansainväliseen projektityöskentelyyn sekä mahdollisuuden solmia uusia verkostoja. Opiskelijat saavat opinnoistaan opintopisteitä, mutta myös rahallista korvausta, mikäli asiakas haluaa lisensoida opiskelijoiden tuotoksen. Opintojen yhteyteen on myös mahdollista kytkeä opinnäytetöitä.